SKETCHUP

Sketchup

Sketchup

Blog Article

Bezorgdheden en uitdagingen

- Je hebt een idee, een ontwerp, hoe maak je dit duidelijk aan anderen? Het kan natuurlijk in 2D maar de kans is groot dat je klant het 2D plan in zijn gedachten niet kan omzetten naar een 3D voorstelling! Meer informatie over Sketchup.

- Je verliest projecten en klanten omdat je concurrenten al wel 3D visualisaties gebruiken.

- Je wenst kostelijke ontwerpfouten te voorkomen door met een 3D tekenprogramma te gaan ontwerpen. Heel veel fouten kan je niet opmerken in een 2D plan.

- Je gebruikt nu al wel een tekenen/CAD pakket in 2D maar je tekent nog niet in 3D omdat dat te moeilijk is.

- Je gebruikt nu een duur tekenen/CAD pakket waar je maar 10% van de functionaliteit van gebruikt.

- Je wilt niet langer jaarlijks 100den euro’s spenderen aan dure updates en functies die je toch nooit zal gebruiken.

- Je hebt geen zin om weken cursus te moeten volgen om één lijntje in 2D te kunnen tekenen.

- Je wilt geen maanden tijd investeren om binnen je organisatie een pakket productief te kunnen gebruiken.

Report this page